Kinderen in Rouw

Wanneer kinderen een verlies als een overlijden in het gezin meemaken verandert er nogal wat in hun leven. Thuis worden veel dingen anders, de sfeer is niet meer hetzelfde, er is verdriet, een lege stoel, misschien sprake van een verhuizing…

Zo’n tien jaar geleden werden kinderen nog vaak weggehouden van verdrietige gebeurtenissen. Diverse onderzoeken hebben er mede voor gezorgd dat er nu op een andere manier met rouwende kinderen wordt omgegaan.

Ook kinderen rouwen, hoe jong ze ook zijn. Dat is een proces dat kortere of langere tijd duurt. Dat natuurlijke proces is noodzakelijk om het verdriet een plaats te geven en na verloop van tijd verder te gaan met het leven. Niet rouwen zou, net als voor volwassenen, ongezond zijn. Het is dan ook de taak van volwassenen hen daarin te steunen of zelfs aan te moedigen. In dit bericht vind je tips om kinderen te helpen tijdens het rouwproces.

Tips om kinderen te ondersteunen in hun rouwproces:

(Bron: Landelijk Steunpunt Rouw) 

 • Geef de juiste informatie en vertel kinderen de waarheid
 • Probeer alle vragen, hoe vreemd ook, te beantwoorden
 • Geef kinderen de tijd om de dood te begrijpen
 • Laat jouw eigen gevoelens aan de kinderen zien
 • Accepteer dat kinderen niet lang met hevige gevoelens bezig zijn
 • Biedt kinderen de ruimte om met verdriet bezig te zijn
 • Geef aandacht aan de gevoelens van de kinderen
 • Kinderen laten verdriet in gedrag/spel zien
 • Leer dit gedrag te herkennen
 • Probeer zoveel mogelijk hetzelfde te houden in het gezin en in het leven van kinderen
 • Geef kinderen de ruimte om kind te zijn
 • Praat met uw kind over het verlies
 • Erken de bijkomende verliezen die kinderen lijden
 • Moedig aan dat kinderen praten met leeftijdgenoten
 • Stimuleer de omgeving om ook aandacht te geven aan kinderen
 • Maak contact met kinderen

Rouwbegeleider

Kinderen uiten hun gevoelens van verdriet, boosheid en verwarring vaak ook op een andere manier, een manier die niet altijd even goed te herkennen is als rouw. Zo zien we vaak dat ze lichamelijke klachten melden of moeilijk of agressief gedrag vertonen. Ook boosheid, ontkenning, slaap- en eetproblemen, onrust en concentratieproblemen en het heel veel zoeken van fysiek contact zijn uitingsvormen van rouw die we veel zien bij voornamelijk jonge kinderen. Als kinderen lange tijd neerslachtig blijven en na verloop van tijd geen zin krijgen in de dagelijkse gebeurtenissen dan kan het wenselijk zijn om contact op te nemen met Dewhi. Zij is een gecertificeerde rouwbegeleider en gespecialiseerd in rouw bij kinderen. Samen kunnen jullie kijken hoe de ontwikkeling / gedragingen verlopen, of dit passend is en of verdere begeleiding wenselijk is.

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact met ons opnemen.