begeleidingstraject

Werkwijze

“Je ontdekt meer over een kind door een uur met hem te spelen dan door een jaar met hem te praten.”

Hoe gaan wij te werk?

Ieder mens is uniek en daarom biedt OKC Chuen maatwerk. Samen kijken we naar de leerdoelen en hoe deze behaald kunnen worden.

Hieronder zie je hoe een samenwerking met OKC Chuen tot stand komt.

Aanmelding

De eerste stap is de aanmelding. De aanmelding gaat via telefoon en/of via mail. Na deze aanmelding wordt er een intakegesprek gepland.

Intake

Als wij iets voor jullie kunnen betekenen dan maken we een afspraak voor een persoonlijk intakegesprek. Vervolgens plannen we samen de eerste sessie.

Het begeleidingstraject

De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag, de werkwijze en methodieken die we samen hebben bepaald. Gedurende de begeleiding evalueren en bewaken we dat we op de goede weg blijven en dat de gestelde doelen gerealiseerd worden. Een sessie duurt ongeveer 50 minuten.

Afronding

Het is belangrijk dat er een moment is dat de begeleiding expliciet wordt afgesloten. Deze afsluiting biedt een mooi moment om terug te blikken op het gehele proces en hoe het geleerde toegepast kan worden.

Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen?

Neem contact met ons op, zodat wij samen de mogelijkheden kunnen gaan verkennen!

Algemene voorwaarden, verhindering en klachtenregeling

Algemene voorwaarden en verhindering

Het kan altijd gebeuren dat je verhinderd bent. Is dit het geval? Gelieve dit dan 24 uur van te voren door te geven. Hierdoor kunnen wij op tijd een ander kind, ouder of gezin blij maken. Bij geen of een te late afmelding zijn wij helaas genoodzaakt om de geplande tijd in rekening brengen.
Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Klachtenregeling

OKC Chuen zal alles in het werk stellen om goede begeleiding te bieden. Echter kan het voorkomen dat je toch een klacht hebt. Wanneer je dit met ons communiceert zullen wij ons best doen om tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer wij er samen niet uitkomen kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Privacyverklaring

OKC Chuen voldoet aan de Europese Privacywet ‘AVG‘.

Aanvullende informatie

  • OKC Chuen biedt een veilige omgeving. Met alle informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Alleen met toestemming wordt informatie met derden gedeeld.
  • Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden eerst een (huis)arts te raadplegen.
  • Bij ernstige en/of complexe psychische problemen biedt OKC Chuen niet afdoende. Je bent uiteraard wel welkom!
  • Wij stellen geen diagnoses.