Psychomotorische weerbaarheidstraining

aanmeldknop

“Onze gedachtes beïnvloeden ons gedrag en hebben invloed op ons lijf. Wat wij doen met ons lijf heeft invloed op onze gedachtes.”

Met de IK BEN KI weerbaarheidstraining leert je kind voor zichzelf opkomen, groeit zijn zelfvertrouwen, ontwikkelt je kind sociale vaardigheden en leert je kind omgaan met lastige situaties. Tijdens de training leert je kind hoe hij/zij zich beter kan concentreren. De oefeningen worden ondersteund met korte groepsgesprekken en het maken van diverse (thuiswerk)opdrachten.

De weerbaarheidstraining is gebaseerd op 4 pijlers:

 1. bewust worden van je lichaam
 2. controle hebben over jezelf
 3. vertrouwen hebben in jezelf
 4. reflecteren op je gedrag / gevoel

Een kind met zelfvertrouwen kan veel meer aan!

Tijdens de training leert de jeugdige:

 • Bewust worden van het lichaam
 • Geloven in eigen KI-kracht
 • Ademhalingstechnieken/ -oefeningen
 • Kwaliteiten ontdekken
 • Grenzen stellen/ herkennen
 • Opkomen voor zichzelf
 • Eigen kracht ervaren
 • Samenwerken
 • Sociale vaardigheden
 • Emoties herkennen
 • Omgaan met prikkels/ beter focussen
 • Inzicht krijgen in positieve gedachten en gevoelens

De training is ook helpend voor:

 • Kinderen in rouw
 • Kinderen met een trauma
 • Hooggevoelige kinderen
 • (Hoog)begaafde kinderen
 • Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

De training kan zowel individueel als in groepsvorm worden gevolgd. De training bestaat uit een intakegesprek, een kindgesprek, een ouderinformatie-avond en 8 bijeenkomsten van 60 minuten. Groepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 12 kinderen.

Het tarief voor de training is € 275,-. Bij een individueel traject zijn de kosten op basis van het tarief voor individuele consulten. Het aantal sessies wordt in onderling overleg en afhankelijk van de hulpvraag bepaald. 

Enkele reacties van kinderen over deze training:

Enkele reacties van deelnemers: Een jongen, wie heel veel moeite heeft met concentreren zei dat hij zich nu beter kan concentreren. “Dit is mij nog nooit gelukt”, zei hij. “Ik durf nu goed aan te geven wat ik niet wil”, zei een meisje. “Het is me gelukt om de voorleeswedstrijd te winnen!” “Ik ging stevig staan, haalde diep adem en dacht: ‘Ik kan het!'”

IK BEN KI weerbaarheidstraining in de klas of op school

Het is ook mogelijk dat wij deze training in de klas of op school komen geven. Scholen kunnen hiervoor extra informatie aanvragen. Ons aanbod wordt aangepast aan de school, de groep en de leerwens van de leerlingen.

Meer informatie en een afspraak maken
Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact op of vul het contactformulier in.