Kinderpraktijk Chuen

“Als we vrolijk kunnen blijven in de uitdagende en intense situaties die op ons pad komen, dan navigeren wij effectiever en vreugdevoller in ons leven.”

Wanneer naar een kinderpraktijk?

Af en toe niet lekker in je vel zitten duurt nu al weken. De spanningen bij je kind lopen regelmatig op. Soms is er een duidelijk verband met bijvoorbeeld school of een (ingrijpende) gebeurtenis. Soms is de reden niet direct helder. De ontwikkeling van een kind verloopt namelijk ook met vallen en opstaan.

Het tij keren

Als ouder ben je onderdeel van het systeem en liefdevol betrokken. Daardoor lukt het je soms niet om het tij te keren. Schroom niet. Het kan dan prettig zijn om ondersteuning te ontvangen. De ondersteuning bij Kinderpraktijk Chuen is oplossingsgericht, kortdurend, laagdrempelig en heeft een preventief karakter. De begeleiding binnen Kinderpraktijk Chuen kan worden ingezet om ‘grotere’ problemen te voorkomen en sluit aan op de unieke kwaliteiten en talenten van je kind.

Gedragsspecialist Dewhi gaat niet op zoek naar de oorzaak van het probleem, maar samen met je kind op zoek naar de oplossing. De oplossing op ‘problemen’ is vaak al aanwezig, namelijk in je kind zelf. Zijn/ haar antwoorden komen echter niet altijd vanzelf. Daar kan Dewhi bij helpen.

Samen met je kind wordt bekeken welke mogelijkheden, talenten en kwaliteiten hij/zij heeft om beter om te kunnen gaan met een bepaalde situatie. Omdat spelen het meest natuurlijke instrument van kinderen is, krijgt je kind bij Kinderpraktijk Chuen spelenderwijs meer zicht op zijn/haar handelen.

Leerwensen van een kind

“Een kind is niet moeilijk, een kind heeft iets te leren…”

Binnen Kinderpraktijk Chuen heeft Dewhi een begeleidende rol en bekijkt zij samen met jouw kind op welke manier de persoonlijke effectiviteit van jouw kind kan vergroten. Het bereiken van de positieve doelen zijn hierbij het uitgangspunt.

Met de leerdoelen binnen de volgende gebieden, kan je terecht bij Kinderpraktijk Chuen:

 •  Zelfvertrouwen / Zelfbeeld
 •  Weerbaarheid
 •  Reguleren van emoties
 •  Sensitiviteit ofwel hooggevoeligheid
 •  Prikkelverwerking en prikkelgevoelig
 •  Faalangst
 •  Omgaan met rouw bij overlijden van een dierbare
 •  Omgaan met gescheiden ouders / ouders die gaan scheiden
 •  Pesten
 •  Concentratie
 •  Motivatie

 

Meer informatie en een afspraak maken
Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact op of vul het contactformulier in.